Buhar Jeneratörü satışı - Canberk Isıtma Soğutma
loader
blog-img

Buhar Jeneratörü satışı


1.00- BUHAR  JENERATÖRÜNÜN  TANIMI :

– Buhar  Jeneratörü ; Gaz yakıt yakacak  şekilde  dizayn  edilmiştir. İşletme  basıncı  8  atü test  basıncı  15  Atü  olarak  imal  edilmiştir .Buhar jeneratörü

1.01- SERPANTİN :

– Yatay konumlu  özel  serpantin ; TS EN 10216-2 ‘e uygun  olarak St  35-8  kalite  3,6 / 5 mm kalınlığında  çelik  çekme  borudan  imal  edilmiştir.

1.02- SERPANTİN  BÜKÜMÜ :

–  TS EN 13445-4  normlarına  uygun  olarak, çap  ovalliği  %10 ‘nu  geçmeyecek  şekilde  özel kalıplarla  bükülmüş ve ısıl işleme gerek kalmamıştır.

1.03- YANMA  HÜCRESİ :

– Radyasyon  tipi , brülör  alev  boyuna  ve  alev  çapına  göre , karşı  basınçlı  olarak tasarlanmıştır.   Alev  aynı  hücrede  geriye  döndürülerek , tutuşmayan  parteküller  sekonder   hava  ile karşılaştırılarak  yanması  sağlanmış  olur , böylece  yanma  randımanı  arttırılarak  yüksek  teknolojiye  uyarlanmıştır .

– İç  serpantinde  buharlaşacak  su  aşağıya  inerken , yanmış  gazlar  yukarı  çıktığı  için , ters akım   meydana  getirilmiş , birim  yüzeyden  geçen  ısı  transferi  ortalama  34.000  Kcal /m² . ulaşılmıştır .

– Serpantinler , iç  içe  geçirilmiş , vida  şeklinde  kıvrılmış , boru  denetimden  meydana  getirilmiştir .  Böylece  sıcak  gazlar , iç  serpantinin  iç  yüzünden  tabana  doğru  geçer , aynı  hacimden  geri  gelir .

– 1. ‘ci  serpantin  ile , 2. ‘ci  serpantin  arasından  geçer , tabandan  geri  döner , 2. ‘ci  serpantin  ile zarf  arasından  geçerek  bacaya  gider . Böylece  gazlara  dört  geçiş  yaptırılarak  yolları   uzatılmış , tüm  enerjileri  alınmıştır .

– Yanma  hücresinin  tavanı  ve  tabanı  1350 °C ‘ye  dayanıklı  özel  bir  reflektör  malzemesi  ile

kaplanmıştır . Yanma  durduğu  halde  hücrenin  sıcaklığı  düşürülmemiş ,   yeniden  püsküren  yakıt    yaklaşık  900 °C ‘lik  ortamda  hızla  tutuşma  sıcaklığına  ulaştığı  için  ilk  ateşlemelerde  jeneratörün    isli  yanması  önlenmiştir . Böylece  islerle  gaz  yollarının  tıkanması  önlenmiş  ve  yüksek  yanma    verimi  elde  edilmiştir .

SONUÇ : İlk  düğmeye  bastığınız  andan  itibaren  3  dakikada  buharınız  kullanılmaya  hazırdır

1.04- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  EMNİYET  VE  KUMANDA  CİHAZLARI :

1.05- 1.  PROSESTAT :

– Tek  kademeli  brülörlerde  1. ‘ci  memeye  kumanda  eder . Buhar  basıncı  istenilen  değere  gelince   brülörü  durdurur .

1.06- 2.  PROSESTAT  ( EMNİYET ) :

– 1. ‘ ci  prosestatın  0,5  Atü  üzerine  ayarlanır . 1. ‘ci  prosestat  arızalı  ise  basınç  yüklemeye  devam   eder . 2. ‘ci  prosestat  devreyi  açarak  brülörü
durdurur .

1.07- 3.  PROSESTAT :

– Çift  kademeli  brülörde  2.  kademeyi  yakıp  söndürür .

1.08- BUHAR  TERMOSTATI :

-Tek  kontaklı  dijital  termostat  işletme  basıncındaki  doymuş  buhar  sıcaklığının  20°C  üstüne   ayarlanır  ( 8  bar  için  195 °C ) ‘ye  ayarlanmıştır . 1. ‘ci  prosestat  ve  2. ‘ci  prosestat  arızalandı  ise , yanma  devam  ettiği  için  buhar  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üstüne  çıkınca  devreyi  açar,  brülörü  durdurur .

1.08- BACA  GAZI  TERMOSTATI :

– Tek  kontaklı  dijital  termostat  250 °C ‘ye  ayarlıdır . 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  sıcaklığı  termostatı  arızalı  ise  yanma  devam  eder , baca  gazı  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üzerine  çıkınca   devreyi  açar , brülörü  durdurur .

1.09- EMNİYET  VENTİLİ :

– Üretilen  buharı  dışarı  atabilecek  çapta  seçilmiş , 10  Atü  ayarlanmıştır .

– 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  termostatı , baca gazı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar  edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar   edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  dışarıya  atar .

2.00- BUHAR  JENERATÖRÜ  MONTAJI :

– Buhar  jeneratörü , verdiği  buharın  kullanılacağı en  yakın  bir  yere  monte  edilmelidir .

– Buhar   jeneratörü  dreyninden , besi  suyu  pompası  veya  armatürlerinden  akan  suyun  dağılmadan  bir  yer  süzgeci  yardımıyla  kanalizasyona  verilmesi  gerekir .

– İşletmenin  ve  bakımın  kolaylıkla  yapılabilmesi  için  etrafında  yeterli  boşluklar  bırakılmalıdır

– Kazan  üstü  ile  tavan  arasındaki  mesafe ; içindeki  serpantinin  çıkarılmasını  mümkün  kılacak   şekilde  olmalıdır . Eğer  bu  mesafe  yeterli  değilse  tavanda  serpantinin  çıkarılmasına  yetecek  kadar bir  delik  bırakılmalıdır . ( Kapak  koymak  vs. )

– Buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerdeki  sıcaklık ; 30-35 °C ‘yi  geçmeyecek  şekilde  tavan  veya  taban  seviyesinde  yerleştirilmiş  menfezlerle  tabii  havalandırma  yapılmalıdır .

– Buhar  Jeneratörünün  bulunduğu  yerin  sıcaklığının  artmaması  için ; jeneratör  baca  çıkışı , kondens   tankı , buhar  ve  sıcak  su  boruları  izole  edilmelidir .

– Cebri  havalandırma  sisteminde ; buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerden  hava  çekmek

( aspirasyon  şeklinde  havalandırma )  tavsiye  edilmez . Bu  şekilde  meydana  gelen  negatif  basınç  jeneratörün  yanma  verimini  düşürür .

  • Buhar jeneratöründe kullanılan gazın cinsi ; Doğal gaz , LNG ve  LPG  olmalıdır.
  • Buhar jeneratöründe kullanılan gaz basıncı 100 mbar olmalıdır.
  • Buhar jeneratöründe baca gazı analizleri ölçüm değerleri CO : 93 ppm ve NOx : 115 ppm’in altında olmalıdır.

2.01- BUHAR  JENERATÖRÜ  VE  BACA  ÇAPLARI :

– Buhar  jeneratörü  kapasitesi  ve  yaklaşık  baca  çapları  tablosu .

Buhar  kapasitesi  ( Kg /h )    : 150     250         500     750       1000        1250      1500      2000

Kapasitesi  ( Kcal /h )            : 90       150         300     450       600          750        900        1200

Baca  çapı  ( mm . )                : 250     250         300     300       350          350        400        450

– Duman  kanalında  mümkün  olduğu  kadar  90°  dirsekten  ve  ” T ”  şeklinde  bağlantılarından

kaçınılmalıdır . Açılı  yapmak  gerektiğinde  135° ‘ den  az  olmamalıdır . Yatay  duman  kanalı

uzunluğu ; baca  yüksekliğinin  1/3 ‘ünü  geçmemelidir .

– Duman  kanalı  uzun  ise  izole  edilmelidir . Baca  şapkası ; yanmış  gazların çıkmasına  mani

olamayacak  şekilde  tasarlanmalıdır .

2.02- ELEKTRİK  BAĞLANTILARI :

– Elektrik  panosuna  enerji  alınan  yerde  ana  sigorta  gurubu  ve  kesici  şalter  konulmalıdır .

– Kontrol  ve  kumanda  panosu  girişine  kadar  3  faz , 1  nötr  380  volt  enerji  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  bağlanmalıdır .

– Jeneratör  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  topraklama  plakasına  bağlanmadır .

2.03- VOLTAJ  VE  FREKANS :

– Kazan  etiketindeki  voltaj  ve  frekansla  kendi  voltaj  ve  frekansınızı  kontrol  ediniz . Devredeki   voltaj  ve  frekansı  ölçünüz , nominal  değerden  %10 ‘dan  az  veya  çok  olmaması  gerekir .


subscribe

HESABIM

DİL SEÇİMİ